top of page

Успешно представяне на изпитите на Кеймбридж в Езикова школа Алиса – Плевен през академичната 2017/1


На официална церемония в Художествена Галерия „Илия Бешков” през септември 2018 година курсисти от Езикова школа Алиса – Плевен получиха международни сертификати за владеене на английски език на ниво В1, В2 и С1 от юнската изпитна сесия. Сертификатите са свидетелство за придобито езиково ниво според Общата рамка за владеене на чужд език. Церемонията беше открита с видео на поздравителен адрес от името на Cambridge Assessment English.


Освен международно признати документи, сертификатите удостоверяват високи езикови знания, регистрирани от възпитаниците на школата. От явилите се 20 кандидати за В2 и С1 50% са постигнали Grade A, т.е. половината от получените сертификати стоят в академичните нива С1 /С2. Тъй като през изминалата академична година на изпит са се явили над 30 кандидати, школата получи заслужено признание от Cambridge Assessment English и вече има собствен регистрационен номер на Подготвителен Изпитен Център BGPC000305 както и правото да използва в рекламните си материали логото на Cambridge English Qualifications.


Един изключително мотивиращ старт за всички курсисти в началото на новата академична година. Да е успешна за всички от Асоциацията, полагащи ежедневно усилия в посока образованието на нашите ученици!


Албена Денчева – Николова

Директор на Езикова школа Алиса

Плевен

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page