top of page

128 СУ „Алберт Айнщайн” – домакин на семинар „Партньори в медийното образование” с международно учас


На 10-ти и 11-ти май в София се проведе семинар „Партньори в медийното образование” по проект, който е разработен от г-жа Десислава Огнянова – заместник-директор на 128 СУ „Алберт Айнщайн”, и финансиран от Държавния Департамент на САЩ. Той обединява усилията на учители и родители от 8 училища в София, Разлог, Попово, Стара Загора и Бургас с цел заедно да работят за постигането на по-високо ниво на дигитално-медийна грамотност на децата в България. Бяха представени разнообразни онлайн ресурси и стратегии за интегриране на критичното мислене не само в класната стая, но и в извънкласните дейности от организации с опит в медийното образование – Коалиция за медийна грамотност, Център за творческо обучение, “Заедно в час”, Асоциация на eвропейските журналисти и Асоциация Родители. Гостуваха лектори от Посолството на САЩ, Университета на Невада, Фондация БЕСТ и комисия за образователен обмен ”Фулбрайт”. В програмата на семинара беше включена среща с журналисти от bTV, БНР и в.”Капитал” в Американския център, посещение и обмяна на опит в Американския колеж и панелни дискусии с експерти. Успехът на събитието показва, че за развиването на дигитално-медийните умения и ключови компетентности на младите хора в 21 век е необходима ангажираността не само на образователните институции, но и на родителската общност и на гражданското общество.#news

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page