top of page

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2008г.

На националното състезание по английски през 2008 г., организирано от Асоциацията, победителите са:

 

Победителите на ниво Elementary са:

1. Павел Стефанов – 31 СУЧЕМ, гр. София с преподавател Росица Гуцалска
2. Емилян Лилов – 8 СОУ, гр. София
3. Симона Любомирова Василева – 31 СУЧЕМ, гр. София; Александър Джон Роча – 31 СУЧЕМ, гр. София; Димитър Красимиров Иванов – 149 СОУ, гр. София; Виктор Коцев – 8 СОУ, гр. София


Победителите на ниво Pre-intermediate са:

1. Борис Монев – СОУ “Димитър Благоев”, гр. Свищов с преподавател Надя Стефанова
2. Величка Керезиева – ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев
3. Владимир Мариянов Георгиев – ГПЧЕ „Йордан Радичков”, гр. Видин


Победителите на ниво Intermediate са:

1. Весела Пендева – ПМГ „Акад. С. П. Корольов”, гр. Благоевгрод с преподавател Таня Беличка
2. Десислава Милчева – ГПЧЕ „Йордан Радичков”, гр. Видин
3.  Павел Навущанов – СОУ “Нешо Бончев”, гр. Панагюрище

 

Победителите на ниво Upper-intermediate са:

1. Зорница Димитрова Гайдарова – ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол с преподавател Стефка Трифонова
2. Даниела Пламенова Кастелова – 22 СОУ, гр. София
3. Боян Георгиев – 138 СОУ, гр. София

 

Победителите на ниво Advanced са:

1. Любослав Илиев – 31 СУЧЕМ, гр. София с преподавател Жасмина Доцева
2. Росен Георгиев – ГПЧЕ „Йордан Радичков”, гр. Видин
3. Диана Георгиева – 19 СОУ, гр. София

 

bottom of page