top of page

КРИТЕРИИ

за Годишни награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2022

Училище на годината

 

Наградата е предназначена да отличи най-забележителното учебно заведение. Ще търсим доказателства за това как училището работи като самостоятелно учебно заведение в рамките на общността, от която то е част.

 

Тази награда е признание за най-изявеното училище в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване и учене

 • Академични и други постижения през учебната 2021 година

 • Строго професионално обучение за подобряване процеса на преподаване и на учебните програми

 • Силна комуникация с ученици, родители, учители и общността

 • Ефективно управление на съоръженията, финансите и човешките ресурси

 • Демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Езиков център на годината

Наградата е предназначена да отличи най-забележителния езиков център. Ще търсим доказателства за това как езиковият център работи като самостоятелно учебно заведение в рамките на общността, от която то е част.

Тази награда е признание за най-изявения езиков център в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване и учене

 • Академични и други постижения през учебната 2022 година

 • Строго професионално обучение за подобряване процеса на преподаване и на учебните програми

 • Силна комуникация с ученици, родители, учители и общността

 • Ефективно управление на съоръженията, финансите и човешките ресурси

 • Демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

 

=================================================================

Учител на годината

 

Наградата е предназначена да отличи  учители, надхвърлили своята конкретна роля, вдъхновявайки всички ученици да разгърнат потенциала си.

 

Тази награда е признание за най-изявения учител в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване

 • Иновации за развитието на учениците и подпомагане тяхното обучение

 • Ангажимент за професионално развитие и сътрудничество с колеги, в отговор на нуждите от обучение на учениците

 • Ангажираност с родители и по-широката училищна общност

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Отговорник на годината

 

Наградата е предназначена да отличи най-успешния отговорник, който мотивира учениците и има много добри организационни умения.

Тази награда е признание за най-изявения отговорник в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Силна комуникация с ученици, родители и общността

 • Много добри организационни умения

 • Ефективно лидерство и мотивация

 • Академични и други постижения през учебната 2022 година

 • Демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване

 

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Директор на годината

Наградата е предназначена да отличи  ръководството, което подкрепя преподавателите, като ги мотивира и води до изява на пълния им потенциал.

 

Тази награда е признание за най-изявения директор в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Ефективно лидерство и мотивация на персонала

 • Ангажимент за професионално развитие (на себе си и персонала)

 • Академични и други постижения през учебната 2021 година

 • Лидерство в иновациите и промените в училището

 • Ангажираност с родители и по-широката училищна общност

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

=================================================================

Специална награда на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

 

Награда за най-добро представяне на състезанието KGL от училище/школа

Наградата се присъжда на училището/школата, чиито ученици имат най-добро представяне на годишното състезание по английски Kangaroo Global Linguistics през учебната 2021 година.

Baner_Association_15_y_CA.JPG
bottom of page