top of page

 KANGAROO GLOBAL LINGUISTIC

KGL-contenst-logo-final.png

Kangaroo Global Linguistics (KGL) e състезание по английски език, отворено за всички ученици от 8 до 18 годишна възраст.

KGL се провежда по цял свят от International Testing Authority (ITA) и от Institute for the Development of Educational Assessment (IDEA). Тестът се осъществява по места от партньорите на KGL в съответната страна.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Националното състезание по английски език, което Асоциацията на Кеймбридж училищата в България огранизира е най-престижната проява на Асоциацията и нейна запазена марка. 

 

През годините състезанието се утвърди като едно от най - мащабните състезания по английски език, провеждано в България.

ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

bottom of page