ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

18 март 2017 гр.Хасково