VI-та СРЕЩА НА ОТГОВОРНИЦИТЕ ЗА РАБОТА С АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ