top of page

КРИТЕРИИ

за Годишни награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2023

Училище на годината

 

Наградата е предназначена да отличи най-забележителното учебно заведение. Ще търсим доказателства за това как училището работи като самостоятелно учебно заведение в рамките на общността, от която то е част.

 

Тази награда е признание за най-изявеното училище в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване и учене

 • Академични и други постижения през учебната 2022/2023 година

 • Строго професионално обучение за подобряване процеса на преподаване и на учебните програми

 • Силна комуникация с ученици, родители, учители и общността

 • Ефективно управление на съоръженията, финансите и човешките ресурси

 • Демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Езиков център на годината

Наградата е предназначена да отличи най-забележителния езиков център. Ще търсим доказателства за това как езиковият център работи като самостоятелно учебно заведение в рамките на общността, от която то е част.

 

Тази награда е признание за най-изявения езиков център в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване и учене

 • Академични и други постижения през учебната 2022/2023 година

 • Строго професионално обучение за подобряване процеса на преподаване и на учебните програми

 • Силна комуникация с ученици, родители, учители и общността

 • Ефективно управление на съоръженията, финансите и човешките ресурси

 • Демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

 

Учител на годината

 

Наградата е предназначена да отличи учители, надхвърлили своята конкретна роля, вдъхновявайки всички ученици да разгърнат потенциала си.

 

Тази награда е признание за най-изявения учител в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване

 • Иновации за развитието на учениците и подпомагане тяхното обучение

 • Ангажимент за професионално развитие и сътрудничество с колеги, в отговор на нуждите от обучение на учениците

 • Ангажираност с родители и по-широката училищна общност

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Отговорник на годината

 

Наградата е предназначена да отличи най-успешния отговорник, който мотивира учениците и има много добри организационни умения.

Тази награда е признание за най-изявения отговорник в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Силна комуникация с ученици, родители и общността

 • Много добри организационни умения

 • Ефективно лидерство и мотивация

 • Академични и други постижения през учебната 2022/2023 година

 • Демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване

 

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Директор на годината

Наградата е предназначена да отличи ръководството, което подкрепя преподавателите, като ги мотивира и води до изява на пълния им потенциал.

Тази награда е признание за най-изявения директор в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Ефективно лидерство и мотивация на персонала

 • Ангажимент за професионално развитие (на себе си и персонала)

 • Академични и други постижения през учебната 2022/2023 година

 • Лидерство в иновациите и промените в училището

 • Ангажираност с родители и по-широката училищна общност

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

 

STEM учител на годината

 

Награда се присъжда на STEM учител, който успешно потапя учениците в необятния свят на STEM обучението.

 

Отличието е признание за най-изявения STEM учител на годината в България, който успешно интегрира STEM обучението в дейността си. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на обучение

 • Постижения на учениците в реализирането на STEM проекти

 • Повишаване на професионалната квалификация за иновации в образованието

 • Създаване и прилагане на интегрирано учебно съдържание с фокус върху STEM

 • Успешно реализирани STEM проекти

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

 

STEM проект на годината

Награда е предназначена да отличи най-добрия STEM проект на годината в България.

 

Ще търсим доказателства за това кой проект е най-добре описан и реализиран в периода 2021-2023 г. Критериите, по които ще се оценява са следните:

 • Съответствие на STEM проекта със съвременните тенденции в образованието

 • Приложимост на STEM проекта в практиката

 • Иновативност на STEM проекта и потенциал за развитието му

 • Ефективност на изградената образователна среда по STEM проекта

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Специална награда на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Награда за най-добро представяне на състезанието KGL от училище/езиков център

Наградата се присъжда на училището/езиковия център, чиито ученици имат най-добро представяне на годишното състезание по английски Kangaroo Global Linguistics през 2023 година.

bottom of page