top of page

КРИТЕРИИ

за Годишни награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2021

Училище на годината

 

Наградата е предназначена да отличи най-забележителното учебно заведение. Ще търсим доказателства за това как училището работи като самостоятелно учебно заведение в рамките на общността, от която то е част.

 

Тази награда е признание за най-изявеното училище в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване и учене

 • Академични и други постижения през учебната 2020 година

 • Строго професионално обучение за подобряване процеса на преподаване и на учебните програми

 • Силна комуникация с ученици, родители, учители и общността

 • Ефективно управление на съоръженията, финансите и човешките ресурси

 • Демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

 

Учител на годината

 

Наградата е предназначена да отличи  учители, надхвърлили своята конкретна роля, вдъхновявайки всички ученици да разгърнат потенциала си.

 

Тази награда е признание за най-изявения учител в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Постоянно високи стандарти на преподаване

 • Иновации за развитието на учениците и подпомагане тяхното обучение

 • Ангажимент за професионално развитие и сътрудничество с колеги, в отговор на нуждите от обучение на учениците

 • Ангажираност с родители и по-широката училищна общност

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

=================================================================

Директор на годината

Наградата е предназначена да отличи  ръководството, което подкрепя преподавателите, като ги мотивира и води до изява на пълния им потенциал.

 

Тази награда е признание за най-изявения директор в България. Критериите за оценка в тази категория са следните:

 • Ефективно лидерство и мотивация на персонала

 • Ангажимент за професионално развитие (на себе си и персонала)

 • Академични и други постижения през учебната 2020 година

 • Лидерство в иновациите и промените в училището

 • Ангажираност с родители и по-широката училищна общност

ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

=================================================================

Специални награди на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

 

Награда за най-добро представяне на състезанието KGL от училище/школа

Наградата се присъжда на училището/школата, чиито ученици имат най-добро представяне на годишното състезание по английски Kangaroo Global Linguistics през учебната 2020 година.

 

Награда за иновации / Награда за изключителни постижения в образованието

Наградата отличава хората, заети в сферата на образованието, за изключителен принос в трансформирането на процеса чрез технологии и нови методи, които обогатяват живота на учащите се навсякъде.

Klett_Cambridge_awards_LandinfPage_Header.jpg
bottom of page