top of page

ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2018г.

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 19 (деветнадесети) февруари 2018 г.

Пълния регламент на състезанието, както и заявката за участие ще намерите тук:

===ПОБЕДИТЕЛ на ПУБЛИКАТА===

ГПЧЕ Йоан Екзарх - гр. Варна

===ПОБЕДИТЕЛ на ЖУРИТО===

7 СУ Кузман Шапкарев - гр. Благоевград

bottom of page