top of page

ИЗПИТИ НА КЕЙМБРИДЖ

Ако желаете да учите или да работите в чужбина, ще се нуждаете от сертификат, който да удостоверява нивото Ви на владеене на английски език. Сертификатите на Кеймбридж са безсрочни и се признават от голяма част от университетите и работодателите по света.

ИЗПИТИ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Базов тест Key English Test (KET)

KET съответства на ниво А2 (Waystage) от Общата европейска езикова рамка и е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. KET има три модула: четене и писане, слушане, говорене.

 

Предварителен тест Preliminary English Test (PET)

PET съответства на ниво B1 (Threshold) от Общата европейска езикова рамка и е доказателство за владеене на езика на средно ниво. PET има три модула: четене и писане, слушане, говорене.

 

Първи сертификат First Certificate in English (FCE)

FCE съответства на ниво B2 (Vantage) от Общата европейска езикова рамка и се признава от много университети и бизнес компании като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. FCE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

Сертификат за напреднали Certificate in Advanced English (CAE)

CAE съответства на ниво С1 (Effective Proficiency) от Общата европейска езикова рамка и се признава от университетите във Великобритания и САЩ. Това е изпит на високо ниво, който оценява умения за свободно общуване на английски език. CAE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

Сертификат за владеене Certificate of Proficiency in English (CPE)

CPE съответства на нивото C2 (Mastery) от Общата европейска езикова рамка и е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. CPE се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

 

СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ (BEC)

Сертификатните изпити по бизнес английски са предазначени за всички, които изучават бизнес английски и искат да работят в бизнес сфери като маркетинг, финанси, икономика и др. и свободно да боравят с езика. Изпитът дава оценка за способностите на учащия да използва бизнес термини в ситуации като уговаряне на бизнес срещи, боравене с делова кореспонденция, даване и получаване на информация. BEC се признава и използва от големите бизнес компании, организации на Обединените нации, като надеждно средство за обективна оценка на нивото на владеене на езика. BEC има три нива:

 

BEC Preliminary е насочен към говорещите английски език на ниско до средно ниво на владеене на езика, както и за учащите се, които се подготвят за кариера в бизнеса. Изпитът съответства на ниво В1 от Общата европейската езикова рамка и на нивото на РЕТ.

 

BEC Vantage е за говорещите английски език на средно ниво. Той съответства на ниво В2 от Общата европейската езикова рамка и на нивото на FCE.

 

BEC Higher е за говорещите английски език на високо ниво, които вече се занимават с бизнес, или им предстои да започнат бизнес кариера. Той съответства на ниво С1 от Общата европейската езикова рамка и на нивото на САЕ.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ (ILEC)

Новият Международен сертификат по юридически английски (ILEC) на Университета Кеймбридж е създаден в сътрудничество с TransLegal, водеща европейска фирма на юристи-лингвисти и се признава от водещи асоциации на прависти, Асоциацията на европейските фирмени юристи, Международната асоциация на младите юристи, Асоциацията на европейски студенти по право и Европейската асоциация на младите прависти.

ILEC е за студенти по право и практикуващи юристи, които възнамеряват да учат право в страната или в чужбина, където курсовете се провеждат на английски език или желаят да работят в сферата на международното търговско право. Изпитът е за напреднали (на нива B2 и C1 от Общата европейската езикова рамка). http://www.cambridge.org/elt/legalenglish/

 

ТЕСТОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Тестовете по английски език за деца на Кеймбридж са серия от изпити, предназначени за деца, изучаващи английски като чужд език. Изпитите имат за цел да проверят знанията и уменията за използването на езика. Тестовете оценяват нивото на английски на начинаещите на възраст 7-12 години. Изпитните материали са основани на теми и дейности, които са добре познати на децата. Тестовете проверяват четирите основни езикови умения - слушане, говорене, четене и писане, с цел да се получи една обща картина за нивото на владеене на езика.

 

Тестовете се предлагат в три нива – Starters, Movers, Flyers.

 

Нивата Starters и Movers съответстват на ниво А1 (Breakthrough) от Общата европейска езикова рамка.

 

Нивото Flyers е най-високо и съответства на ниво А2 (Waystage) от Общата европейска езикова рамка, като също така е езиков еквивалент на KET (Key English test).

 

За информация и записване за изпитите на Кеймбридж: www.cambridgeexams-avo.com 

 

Всички необходими материали и тестове за подготовката за изпитите на Кембридж ще намерите в Информационния център на издателството.

 

bottom of page