top of page

Годишни награди за образование
на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2023

Образованието има жизненоважна роля за подкрепата и развитието на общностите. Качественото образование ключът, което променя съдби и трансформира обществото. Настоящите награди са израз на признанието на този важен принос на образованието за обществения живот.

 

Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България имат за цел да оценят, насърчат и отбележат върховите постижения в образователния сектор в България. Наградните категории очертават ключовите области, които оказват влияние върху представянето на учениците и позволяват на работещите в системата на образованието да получат заслужено признание за постигнатото в различните аспекти на тяхната работа.

 

Кандидатите, достигнали финалната фаза на конкурса, ще станат известни на цялата общност, а победителите ще спечелят освен признание в национален мащаб и ценния трофей, който най-успешните участници ще отнесат със себе си след церемонията по награждаването.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие

klett_cambridge_awards_landing.jpg

ЕТАПИ

Номиниране: Номиниране на училище, школа, учител, отговорник, директор или проект

▶ 16.10. - 06.11.2023 г.

 

Оценяване: Жури от независими експерти ще оцени кандидатурите, достигнали финалната фаза на конкурса, и ще излъчи по един победител за всяка отделна категория

▶ 07.11. - 18.11.2023 г.

 

Награждаване: Победителите във всяка категория ще бъдат обявени на специална церемония по награждаването

▶ 30.11.2023 г.

КАТЕГОРИИ

Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България включват 7 категории и една специална награда. 

  • Училище на годината

  • Езиков център на годината

  • Отговорник на годината

  • Учител на годината

  • Директор на годината

  • STEM учител на годината

  • STEM проект на годината

Специална награда на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България:

  • Награда за най-добро представяне на състезанието KGL от училище/езикови центрове

КРИТЕРИИ

Кандидатури могат да подават работещи в сферата на образованието, индивидуално и групово. Като могат да представят професионални постижения, награди и събития за периода 2021 – 2023 г.

Детайлни критерии за всяка категория научете тук.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кой може да кандидатства:
Кандидатури могат да подават работещи в сферата на образованието, индивидуално и групово.

Срок за кандидатстване:
16.10.-06.11.2023 г.

ЖУРИ

Независимо жури, съставено от 4 утвърдени личности в сферата на образованието, комуникациите и словото, ще оцени кандидатурите.

Критериите за оценяване вижте тук.

ПОБЕДИТЕЛИ

На 30.11.2023 г. в Правец ще се състои официалната церемония по награждаването на победителите.
 

bottom of page