top of page
klett_cambridge_awards_landing.jpg

ПОБЕДИТЕЛИ

в годишните награди за образование на

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2023

Slide32.JPG
Slide35.JPG
Slide34.JPG
Slide33.JPG
Slide28.JPG
Slide31.JPG
Slide30.JPG
Slide29.JPG
Slide24.JPG
Slide27.JPG
Slide26.JPG
Slide25.JPG
Slide18.JPG
Slide23.JPG
Slide22.JPG
Slide21.JPG
Slide19.JPG
Slide20.JPG
Slide12.JPG
Slide16.JPG
Slide14.JPG
Slide15.JPG
Slide13.JPG
Slide4.JPG
Slide7.JPG
Slide6.JPG
Slide5.JPG
Slide8.JPG
Slide11.JPG
Slide10.JPG
Slide9.JPG
Slide2.JPG
Slide3.JPG
bottom of page