top of page

ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2019г.

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 15 (петнадесети) март 2019 г.

Пълния регламент на състезанието, както и заявката за участие можете да изтеглите от тук:

Видео материалите, с които участниците ще участват в състезанието трябва да бъдат изпратени не по - късно от 22 март 2019г.

Победителите ще бъдат определени както следва: един победител, избран от публиката и един победител, излъчен от жури, състоящо се от представители на училищата - членове на Асоциацията.

 

Победителят на публиката ще бъде избран чрез гласуване в YouTube канала на Асоциацията.

 

Двамата победители ще бъдат наградени на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език CAMBRIDGE DAY.

bottom of page