top of page

ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

Европейската езикова рамка е създадена с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала. От страна на Европейските институции беше констатирана необходимостта от създаването на инструмент, който да описва диференцирано чуждоезиковите умения на работното място въз основа на единна европейска система на компетенциите и да бъде отнесен точно към международния пазар на труда.

 

С помощта на Европейската езикова рамка – създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество – вече може по-лесно и диференцирано да се направи оценка на това, до колко даден човек може да се справи с различни ситуаци. Оценяват се компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции - от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

 

Езиковите портфолия към учебните системи на Cambridgе University Press са разработени към всяко ниво от съответния учебник и гарантират проследяване прогреса на учениците според развитието на езиковите им умения по скалата на Общата европейска езикова рамка.


Европейското езиково портфолио представлява своеобразен "езиков паспорт" на ученика, в който всички, които изучават или са изучавали чужд език, могат да регистрират напредъка и постигнатото ниво в процеса на обучение. Състои се от три части:

  • Language Passport (Езиков паспорт) – осигурява преглед на езиковите знания, които са натрупани за определен период от време, като се базира върху индивидуалните умения съпоставени с нивата в Общата европейска езикова рамка. Той съдържа информация за сертификати, курсове, квалификации и обучения в чужбина. Позволява както самооценка, така и оценка от преподавател и различни центове за оценяване.

  • Language Biography (Езикова биография) – съдържа целите, които си е поставил учащия, регистрира неговия напредък, показва езиковия опит, който е натрупан в и извън учебното заведение. Стимулира изучаването на няколко чужди езика.

  • Dossier (Досие) – съдържа материали, които са резултат от работата и усилията на учащия, като целта им е да подкрепят нагледно уменията, описани в паспорта и биографията.

 

Организирате семинари, които подобряват работата на учителя, състезания, които са стимул за учениците и учителите.

 

Членуването в Асоциацията е престиж, въпрос на избор, но също и на признание. Отлична форма на проследяване във времето развитието на езиковата институция, която членува. Опция на широка маса млади хора да успеят чрез сертификацията на Cambridge.

Please reload

bottom of page