top of page

ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2020 г.

shutterstock_761313844 copy.jpg

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 20 януари 2020 г.

Пълния регламент на състезанието, както и заявката за участие можете да изтеглите от тук:

Видео материалите, с които участниците ще участват в състезанието трябва да бъдат изпратени не по - късно от 14 февруари 2020 г.

Победителите ще бъдат определени както следва: един победител, избран от публиката и един победител, излъчен от жури, състоящо се от представители на училищата - членове на Асоциацията.

 

Победителят на публиката ще бъде избран чрез гласуване в YouTube канала на Асоциацията.

 

Двамата победители ще бъдат наградени на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език CAMBRIDGE DAY.

ПОБЕДИТЕЛИ

2020 г.

ПОБЕДИТЕЛИ НА ЖУРИТО

68 СУ Акад.Никола Обрешков, гр. София

25 ОУ Д-р Петър Берон, гр. София

ПОБЕДИТЕЛ НА ПУБЛИКАТА

1 СУ Св. Седмочисленици, гр. Търговище

bottom of page