top of page

ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

1. Повишаване нивото на обучение по чужд език чрез:

    -  семинари и обучения
Всяка учебна година ние реализираме цялостна програма от безплатни методически семинари за повишаване квалификацията на преподавателите по английски и немски език.

От учебната 2011-2012 г. семинарите се провеждат по нов модел - според датите и темите, избрани и заявени от самите училища. Така най-пълно отговаряме на техните методически потребности в най-удобното за тях време, без допълнителни разходи от училищата. 

За учителите от Асоциацията има запазени места и във всички открити промоционални семинари и конференции, организирани от издателството.

    -  огромен  избор на заглавия за обучение по чужд език
Учителите Ви получават достъп до съкровищницата на най-старото издателство в света, чието име навсякъде е символ на престиж и най-високо качество. Всяко едно издание на Cambridge може да бъде тествано напълно безплатно от Вашите учители и ученици.

Специалната бонусна програма за учителите от училищата-членове им гарантира възможността да се снабдят безплатно с всяко едно издание от каталозите на Cambridge, Klett или PONS.

    -  методическа подкрепа
КЛЕТ България гарантира методическа подкрепа на всички учители, използващи осигурените от нас заглавия, чрез консултации на място и по телефона, предоставяне на разпределения на учебния материал, препоръчване и намиране на допълнителни материали и пр.  


2. Мотивирани ученици и засилен интерес към обучението по английски език чрез:

    -  съвременни учебни материали
Учениците от Вашето училище ще имат достъп до модерни учебници, в които те откриват героите и проблемите от собствения си свят. Учебните комплекти на Cambridge University Press съдържат и интерактивен CD-RОМ, което привлича вниманието и интереса на учениците. 

    -  състезания и между училищни връзки
Националното състезание по английски между учениците от Асоциацията се превърна в нейна запазена марка и желана проява. Интересът към състезанието всяка година расте. И през тази година се проведем вътрешноучилищно и национално състезание по английски език между учениците от Кеймбридж училищата с осигурени от нас големи награди. 

    -  възможност за облекчено явяване на учениците на изпитите на Университета Кеймбридж - чрез сътрудничеството с езиков и изпитен център АВО.

    -  сертификати
В края на всяка година класовете успешно завършили обучение по наша система получават сертификати.


Поръчките на Кеймбридж училищата се обработват и изпълняват приоритетно. Вие работите директно с представителя на Кеймбридж за България и доставянето на учебниците навреме за началото на учебната година е гарантирано.

 

Искам да ви поздравя за отличната работа. Аз и моите колеги бяхме щастливи да присъстваме на този празник на английския език. Сесиите на лекторите бяха увлекателни, практични и ползотворни, поне за мен. Радвам се, че имам възможността да присъствам на такива грандиозни събития. Продължавайте в същия дух!

 

Бих искала да Ви поздравя за чудесната организация на Кеймбридж ден 2017! Сигурна съм, че и другите участници високо са оценили точността при провеждането на лекциите и допълнителните срещи! Личното ми мнение е, че е изключително важно в България като цяло да се работи върху модернизиране на методологията на преподаване на езици. С интерес очаквам следващите дни на Кеймбридж.

Please reload

bottom of page