top of page

Дни на отворените врати на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2016 г.


Уважаеми колеги и приятели,


Изпращам Ви графика за провеждане на първите дни на отворените врати на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България през есента на 2016 г.


Благодаря за огромния интерес към инициативата!


Положихме всички усилия, за да съчетаем желанията с възможностите ни. Извинявам се на всички колеги, чиито заявки няма да можем да удовлетворим на този етап. Надявам се да можем да реализираме „Дни на отворени врати” в техните училища още през следващата година.


Сега започваме подготовката на първите „отворени врати”, като съм сигурен, че тяхното успешно провеждане ще създаде предпоставката и нагласата за развиване на инициативата и за в бъдеще.


До нови срещи,

Владимир Колев


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page