top of page

Британският съвет похвали учениците от ХІ б клас, профил „Хуманитарен“ на СОУ „Д-р Петър Берон“ гр.


„Шекспир е жив“ е глобална програма от събития и дейности за честване на живота и творчеството на най-известния драматург в света – Шекспир. По повод навършването на 400 година от неговата смърт Британският съвет обяви възможности за участие в тази програма. Основен акцент е мащабен проект, който провокира хора от цял свят да измислят креативни интерпретации на Шекспирови пиеси.

По този повод учениците от ХІ б клас, профил „Хуманитарен“ с интензивно изучаване на английски език, с преподавател г-жа Грета Стефанова, изготвиха проекти върху едни от най-известните Шекспирови пиеси – „Ромео и Жулиета“ - Рая Кариманска и Виолета Симеонова, и „Укротяване на опърничавата“ – Натали Антонова.


Проектите им са представени пред Британския съвет, от който учениците получиха множество похвали. Техните интерпретации ще бъдат включени във финалното представяне на програмата.

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page