top of page

ПГТ Д-р Васил Берон, Велико Търново - победител в световното състезание School Enterprise Challenge


След оспорвано едногодишно съревнование с ученици от повече от 2400 училища от над 100 държави от целия свят, екипът на ПГТ „Д-р Васил Берон“, единственото училище от България, спечели наградата за регион Европа и Близкия изток в световното състезание "School Enterprise Challenge 2015", провеждано от организацията “Teach a man to fish”. Инициативата "Законите на природата - природни закони на нашия живот", която включваше дарителски кампании на играчки и книжки за децата от детско отделение на МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", на приготвени от учениците здравословни сладки и соленки за старите хора от Дома за възрастни хора във Велико Търново, на даряване на литература на български език за учениците от българското училище Св.св. Кирил и Методий в Бирмингам, Великобритания, и още много различни дейности, беше високо оценена от журито на състезанието със сертификат и парична награда. Благодарение на усилията на ученици и учители, днес за Гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон", за град Велико Търново и за България говорят в 2400 училища по целия свят. Горди сме с престижното отличие!


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page