top of page

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България е регистрирана като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел по ф. дело № 17200/2007г. на Софийски градски съд.  Юридическата регистрация отваря нови възможности пред членовете – кандидатстване по различни проекти, привличане на външно финансиране, изпращане на групи за обмен на опит и пр.


Всички членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България трябва да споделят ценностите и модела на работа в Асоциацията. Това до голяма степен се изразява и в дейно участие във всички инициативи организирани в рамките на Асоциацията.

 

Вдъхновяващ екип от изключителни професионалисти с креативни идеи и амбициозни проекти.

 

Иновативна и атрактивна организация, която осигурява възможност на ученици и учители да градят своите кариери.

Please reload

bottom of page