top of page

ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2022 г.

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

shutterstock_1197233572.jpg

В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 22 февруари 2022 г.

Пълния регламент на състезанието, както и заявката за участие можете да изтеглите от тук:

Победителите ще бъдат определени както следва:

  • един победител, избран от публиката 

  • един победител, излъчен от Комисия от специалисти.

ПОБЕДИТЕЛИ 2022 г.

ПОБЕДИТЕЛ НА ЖУРИТО

32 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски", гр. София

ПОБЕДИТЕЛ НА ПУБЛИКАТА

105 СУ "Атанас Далчев", гр. София

bottom of page