ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2021 г.

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 2 март 2021 г.

Пълния регламент на състезанието, както и заявката за участие можете да изтеглите от тук:

Видео материалите, с които участниците ще участват в състезанието трябва да бъдат изпратени не по - късно от 12 март 2021 г.

Победителите ще бъдат определени както следва:

  • един победител, избран от публиката 

  • един победител, излъчен от Комисия от специалисти.

 

Победителят на публиката ще бъде избран чрез гласуване в YouTube канала на Асоциацията - https://www.youtube.com/CambridgeSchools

 

Двамата победители ще бъдат наградени на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език CAMBRIDGE DAY.

КРАЕН СРОК ЗА ГЛАСУВАНЕ 15 АПРИЛ 2021 Г.