top of page

ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2021 г.

Baner_music_2021.jpg

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 2 март 2021 г.

Пълния регламент на състезанието, както и заявката за участие можете да изтеглите от тук:

Видео материалите, с които участниците ще участват в състезанието трябва да бъдат изпратени не по - късно от 12 март 2021 г.

Победителите ще бъдат определени както следва:

  • един победител, избран от публиката 

  • един победител, излъчен от Комисия от специалисти.

 

Победителят на публиката ще бъде избран чрез гласуване в YouTube канала на Асоциацията - https://www.youtube.com/CambridgeSchools

 

Двамата победители ще бъдат наградени на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език CAMBRIDGE DAY.

ПОБЕДИТЕЛИ 2021 г.

ПОБЕДИТЕЛ НА ЖУРИТО

СУ Екзарх Антим I, гр. Казанлък

ПОБЕДИТЕЛ НА ПУБЛИКАТА

ПГ Велизар Пеев, гр. Своге

bottom of page