top of page

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2010г.

Резултатите от националния кръг на състезанието по английски език, което се проведе на 13 март 2010 г. в ПГИЧЕ "Св. Методий", София. Особено ни радва големият брой победители на първо ниво А1. Съгласно решение на Управителния съвет всички, които са се класирали на първо, второ и трето място на това ниво с еднакъв брой точки, както и учителите им, ще получат малки награди.

 

Наградите за победителите на нива А2, В1, В2 и С1 и за подготвялите ги учители, според решението на Общото събрание на Асоциацията, са цифрови фотоапарати. По-малки награди ще получат и класиралите се на второ и трето място и подготвилите ги учители.

 

Победителите от националния кръг на състезанието бяха наградени на 16 април на традиционния Кеймбридж ден 2010.

 

Честито на победителите!

bottom of page