top of page

ХУДОЖЕСТВЕНО-МУЗИКАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 2023 г.

Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

 

Основната цел на състезанието е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомогне учителите да развиват интереса на учениците си към езика.

shutterstock_1197233572.jpg

В художествено-музикалното състезание има право да участва всеки ученик (самостоятелно, в двойка или група) от училище, което е настоящ член на Асоциацията. За целта училището подава заявление за участие съгласно Приложение 1 не по-късно от 21 февруари 2023 г.

Пълния регламент на състезанието, както и заявката за участие можете да изтеглите от тук:

Победителите ще бъдат определени както следва:

  • един победител, избран от публиката 

  • един победител, излъчен от Комисия от специалисти.

ПОБЕДИТЕЛИ 2023 г.

ПОБЕДИТЕЛ НА ЖУРИТО

ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

ПОБЕДИТЕЛ НА ПУБЛИКАТА

4 ОУ "Проф. Джон Атанасов", гр. София

bottom of page